Wysoka inteligencja

Amerykanie już bardzo dawno temu dowiedli naukowo i są na to niezbite dowody, że osoby, które mają wybitnie wysokie ilorazy inteligencji nie radzą sobie ww życiu znacznie lepiej od osób, które mają niższy iloraz inteligencji. Największe kariery zazwyczaj robią osoby, które wcale nie znajdują się w najwyższym pułapie wyników w testach inteligencji. Dzieje się tak dlatego, że iloraz inteligencji mierzą to jaki jest nasz potencjał, jak możemy funkcjonować intelektualnie jeśli będziemy odpowiednio wykorzystywali nasze zdolności. Zdolności te niestety rzadko wykorzystywane są w dostatecznym stopniu i winne jest tu nie tylko środowisko, ale także specyficzne cechy osobowości. Istnieje na świecie mnóstwo osób, które nie wykorzystują tego, że mają na przykład słuch absolutny. Według naukowców prawie polowa osób zamieszkujących ziemię nie wykorzystuje swoich niesamowitych możliwości, które odróżniałyby ich od innych osób w otoczeniu. Wiedza psychologiczna na szczęście pozwala odkrywać zdolności i wykorzystywać je w odpowiedni sposób.

  • Rodzaje schizofrenii

Istnieje wiele rodzajów schizofrenii i naukowcy do niedawna spierali się na temat tego czy wszystkie objawy należy zaliczać do schizofrenii, czy są to może już oddzielne choroby. Istnieją następujące odmiany schizofrenii – katatoniczna niezróżnicowana, prosta, hebefreniczna, paranoidalna, rezydualna, depresja popsychotyczna i zdezorganizowana. To, jak one się nazywają zależy od tego w ramach jakiej klasyfikacji ujmiemy schizofrenię. Podstawowe objawy schizofrenii to przede wszystkim zaburzenia myślenia, asocjacji, po drugie są to zaburzenia emocji, afektu. Osoba chora na schizofrenię ma zubożony i spłycony sposób przeżywania emocjonalnego, poza tym jest jeszcze ambiwalencja emocjonalna i autyzm. Osoby chore na schizofrenię doświadczają zjawiska pogłośnienia myśli, czyli odczuwają one, że ktoś do nich mówi, albo że ktoś owładnął ich myślami. Poza tym osoby te słyszą głosy, które identyfikują jako obce, pochodzące z zewnątrz, często coś nakazujące. Osoby te dostrzegają coś, czego nie ma w rzeczywistości.