Modele teoretyczne depresji

Istnieją zasadniczo trzy model depresji becka. Pierwszy z nich to model biologiczny, który tłumaczy to zaburzenie jedynie w kategoriach biologii i uwarunkowań genetycznych i nie warto opierać się jedynie na nim podczas leczenia pacjenta. Jednak większość psychiatrów opiera się jedynie na tym modelu. Nie można jednak zapominać o osobowości i całym funkcjonowaniu psychicznym jednostki podczas leczenie depresji, która jest chorobą tak naprawdę duszy, a nie do końca ciała. Inny model to model psychodynamiczny, który również nie przynosi większych skutków jeśli będziemy opierać się jedynie na nim tłumaczyć przyczyny model depresji becka oraz próbując wyleczyć depresję. Kolejny model, nieco bardziej rozbudowany to model poznawczo – behawioralny. Model biologiczny jest o tyle ubogi, że tłumaczy się depresję jedynie przez niedobór amin biogennych, czyli noradrenaliny oraz serotoniny. Jeśli mamy za mało tych hormonów w organizmie, pojawia się problem z motywacją. Lekarstwa powstrzymują niszczenie noradrenaliny albo serotoniny.

  • Objawy depresji

Depresja ma swoje specyficzne objawy ujęte w specjalnych klasyfikacjach DSM IV i ICD 10. PO pierwsze, depresją można nazwać stan długotrwałego obniżenia nastroju, przy czym psychiatra lub psycholog pyta pacjenta o to, czy pacjent odczuwa obniżenie nastroju przez większą część dnia, czy są to jedynie epizody związane na przykład ze wspominaniem swoich utraconych związków z przeszłości od czasu do czasu. Osoby z depresją  mają mniejszą odporność na ból i na bodźce z zewnątrz, większą tolerancję na zmęczenie. Poza tym osoby z depresją mają obniżoną samoocenę, mimo że są narcyzami niekiedy. Oczywiście depresja powoduje także zmiany w funkcjonowaniu poznawczym, czyli mniejsza zdolność skupiania uwagi, czyli skupiamy uwagę na krótszy czas, mamy trudność z podejmowaniem decyzji. Osoby z depresją cierpią ponadto na bezsenność i mają zaburzone cykle dobowe jeśli chodzi o cykl sen-czuwanie. Osoby takie nie jedzą ze smakiem, chudną, mają pesymistyczne postrzeganie swojej przyszłości oraz przeszłości.